Hakkımızda

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği; dış pazara yönelik yapılan çalışmaların arttırılarak ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi ile "Türk Zeytin ve Zeytinyağı" markasını ve imajını oluşturmaya yönelik olarak tanıtım kampanyalarının yürütülmesidir.

İç pazar odaklı olarak ise; pazarın geliştirilmesi ve tüketimin arttırılması amacıyla tüketici bilincini geliştirecek tanıtım faaliyetlerinde bulunulması amaç edinilmiştir.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği; dış pazara yönelik yapılan çalışmaların arttırılarak ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi ile "Türk Zeytin ve Zeytinyağı" markasını ve imajını oluşturmaya yönelik olarak tanıtım kampanyalarının yürütülmesidir. İç pazar odaklı olarak ise; pazarın geliştirilmesi ve tüketimin arttırılması amacıyla tüketici bilincini geliştirecek tanıtım faaliyetlerinde bulunulması amaç edinilmiştir. Dünya pazarlarının taleplerine yönelik ürün çeşitliliğinin sağlanması ve pazar kanallarının genişletilerek sürdürülebilir fiyat politikası uygulanması da Komite'nin diğer amaçlarıdır.

Misyonumuz

  • Zeytinin anayurdunun Anadolu olduğunu tüm dünyaya anlatmak.
  • Türk zeytin ve zeytinyağını dünyada rekabetçi konuma getirmek.
  • Türk zeytin ve zeytinyağını dünya markası yapmak.
  • Kalitesi üst düzeyde olan Türk zeytinyağını, global anlamda ilk tercih edilen yapmak.
  • Küresel pazar kanallarını genişletmek.
  • Mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek.
  • Uzun vadeli planlar yapmak ve bu planları hayata geçirmek.
  • Hedef odaklı etkin çalışmalar yapmak.
  • Markalı ihracatı arttırmak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak.