Phone +90-232-4886000
E-mail olive@eib.org.tr
Turkey - Discover the Potential

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği

Ege İhracatçı Birlikleri, üyelerinin ihracatını geliştirmek, dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm bulmak üzere kurulmuş olup, bünyesinde, 12 Birlik barındırmaktadır. Bunlardan biri de 19 Mart 1940 tarihinde kurulan ve üyeleri 130 ülkeye ihracat gerçekleştiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’dir.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği; dış pazara yönelik yapılan çalışmaların arttırılarak ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi ile "Türk Zeytin ve Zeytinyağı" markasını ve imajını oluşturmaya yönelik olarak tanıtım kampanyalarının yürütülmesidir. İç pazar odaklı olarak ise; pazarın geliştirilmesi ve tüketimin arttırılması amacıyla tüketici bilincini geliştirecek tanıtım faaliyetlerinde bulunulması amaç edinilmiştir. Dünya pazarlarının taleplerine yönelik ürün çeşitliliğinin sağlanması ve pazar kanallarının genişletilerek sürdürülebilir fiyat politikası uygulanması da Komite'nin diğer amaçlarıdır.

Misyonumuz;

 • Zeytinin anayurdunun Anadolu olduğunu tüm dünyaya anlatmak.

 • Türk zeytin ve zeytinyağını dünyada rekabetçi konuma getirmek

 • Türk zeytin ve zeytinyağını dünya markası yapmak.

 • Kalitesi üst düzeyde olan Türk zeytinyağını, global anlamda ilk tercih edilen yapmak

 • Küresel pazar kanallarını genişletmek.

 • Mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek.

 • Uzun vadeli planlar yapmak ve bu planları hayata geçirmek.

 • Hedef odaklı etkin çalışmalar yapmak

 • Markalı ihracatı arttırmak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak

 • İç pazarda tüketiciyi bilinçlendirmek ve tüketimin artışını sağlamak

 • Dünya pazarlarını takip ederek ürün çeşitliliğini artırmak